TJÄNSTER

Geriatrik innebär helhetsinriktad vård och rehabilitering för samt förebyggande av sjukdomar hos äldre. Under de långa (60 min) mottagningstiderna är det möjligt att gå igenom alla sjukdomar och mediciner vid ett och samma tillfälle och utarbeta en personlig vård- och rehabiliteringsplan.

Anhöriga och närstående är det viktigaste stödet för en person som har insjuknat. Utan dem kan vården inte genomföras på önskat sätt. Därför är de alltid välkomna med till mottagningen.

Se kontaktuppgifter »