Åldras på ett värdigt sätt i händerna på en expert– ta hand om dig själv i god tid

MEDICINERINGSBEDÖMNINGAR


Årliga medicineringsbedömningar är en betydelsefull del av god vård, eftersom människan förändras då hon åldras. Läkemedel utvecklas i snabb takt. Ju högre ålder människan har, desto mer sannolikt drar hen nytta av moderna, väl undersökta läkemedel. Målet med god vård är en så liten mängd medicin som möjligt utan att dock lämna någon sjukdom utan behandling.

Se närmare kontaktuppgifter eller boka direkt tid till mottagningen här.