JURIDISK FRAMFÖRHÅLLNING

Juridisk och ekonomisk framförhållning innebär klok livsledning. Det underlättar dina närståendes beslut då du inte längre själv kan ta ställning till dem. I takt med åldrandet behöver du ofta utöver en jurist också rådgivning av en specialläkare.

Guiden Miten turvaan tahtoni toteutumisen? Opas oikeudelliseen ennakointiin”(på finska)

Se kontaktuppgifter »