DR GERI OY – FINLÄNDSKT ARBETE

Till bolagets område hör produktion av specialläkartjänster för äldre samt vetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksamhet inom geriatrik. Bolaget har beviljats diplomet Ett samhälleligt företag av Förbundet för Finländskt Arbete, eftersom bolaget använder över hälften av sin vinst för att främja samhälleliga mål – geriatrisk forskning, utbildning och expertarbete utan extern finansiering.

Bolaget utövar också utvecklingsarbete via organisationen Zonta International genom att ekonomiskt stöda jämställdhet för kvinnor och flickor, utbildning och hälsa på en global nivå. Vår tanke är att ge det goda vidare – genom att hjälpa en kvinna kan du rädda en hel by. En kvinna låter sällan en ny lärdom stanna hos henne själv, utan delar med sig av information och kunskap till sina barn och närstående, vilket bärs vidare in i framtiden. Även du kan vara delaktig i att ge det goda vidare!

Se närmare kontaktuppgifter eller boka tid direkt till mottagningen här.

kehitysyhteistyötä Zonta International-järjestön