Ikäänny arvokkaasti asiantuntevissa käsissä
- huolehdi itsestäsi ajoissa

Dr. Geri Oy – suomalaista työtä

Yhtiön toimialana on erikoislääkäripalveluiden tuottaminen ikääntyneille sekä tieteellinen tutkimus- ja kehitystoiminta geriatrian alalla. Säännöllistä ja pitkäaikaista geriatrian erikoislääkäriseurantaa ei ole mahdollista kunnalliselta puolelta saada. Yhtiölle on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys-diplomi, koska se käyttää yli puolet voitostaan yhteiskunnalliseen hyvään – geriatriseen tutkimukseen, koulutukseen ja asiantuntijatyöhön ilman ulkopuolista rahoitusta.

Yhtiö harjoittaa myös kehitysyhteistyötä Zonta International-järjestön kautta tukemalla taloudellisesti naisten ja tyttöjen tasa-arvoa, koulutusta ja terveydenhuoltoa maailmanlaajuisesti. Ajatuksenamme on laittaa hyvä kiertämään – auttamalla yhtä naista voit pelastaa kokonaisen kylän. Nainen jättää harvoin oppimansa uuden asian pelkästään itselleen, vaan jakaa tietoutta ja taitoa lapsilleen ja läheisilleen, mikä kantaa tulevaisuuteen. Sinäkin voit olla osaltasi osana tätä hyvän jakamista!

kehitysyhteistyötä Zonta International-järjestön