ALZHEIMER- KLIINISET KANSAINVäLISET LÄÄKETUTKIMUKSET

Tällä hetkellä uusien potilaiden rekrytointi meneillään oleviin tutkimuksiin on päättynyt. Ilmoitan näillä sivuilla ja myös Dr. Geri Oy:n Facebook-sivuilla, kun uusia tutkimuksia avautuu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tieteelliset työni

Minna Raivion väitöskirja
"Pitfalls in the Treatment of Persons with Dementia" Helsingin Yliopisto, 2007

Minna Raivion kansainväliset julkaisut lääke­tieteellisissä lehdissä:

38. Alenius M, Ngandu T, Koskinen S, Hallikainen I, Hänninen T, Karrasch M, Kivipelto M, Raivio M, M, Laakkonen M, -L, Krüger J, Suhonen N, -M, Hokkanen L: Education-Based Cutoffs for Cognitive Screening of Alzheimer’s Disease. Dement Geriatr Cogn Disord 2022. doi: 10.1159/000521982
Henkilön koulutukseen perustuvat katkaisurajat Alzheimerin taudin kognitiivisessa testistössä.

 37. Pitkälä K, Laakkonen M-L, Kallio E-L, Kautiainen H, Raivio M, Tilvis R, Strandberg T, Öhman H. Monetary value of informal caregiving in dementia from a societal perspective. Age Ageing, Oct 2020. 
Omaishoitajien tekemän työn rahallinen arvo yhteiskunnassa.

36. Raivio M, Hartikainen S. Ikääntyneen optimoitu lääkehoito perusterveydenhuollossa. Duodecim, Jun 2020:136,13-14:1590-1597. Review.

2018.

 

35. Perttilä N.M, Öhman H, Strandberg TE, Kautiainen H, Raivio M, Laakkonen M-L, Savikko N, Tilvis R.S, Pitkälä K.H. Effect of Exercise on Drug-Related Falls Among Persons with Alzheimer’s Disease: A Secondary Analysis of the FINALEX Study. Drugs&Aging 13 Oct 2018.

Miten liikunta vaikuttaa lääkkeistä johtuviin kaatumisiin Alzheimer-potilailla? Lisäanalyysi FINALEX-tutkimuksesta.

 

34. Roitto HM, Kautiainen H, Öhman H, Strandberg T, Raivio M, Laakkonen M-L, Pitkälä K. Relationship of neuropsyciatric symptoms with falls in Alzheimer's disease - does exercise modify the risk?" JAGS 9999:1-5, 2018. 

Neuropsykiatristen oireiden, kaatumisten ja liikunnan suhde Alzheimer-potilailla.

 

33. Öhman H, Savikko N, Strandberg T, Kautiainen H, Raivio M, Laakkonen ML, Tilvis R, Pitkälä KH Effects of frequent and long-term exercise on neuropsychiatric symptoms in patients with Alzheimer's disease – Secondary analyses of a randomized, controlled trial (FINALEX). European geriatric medicine, Feb 2017. 
Intensiivisen liikuntaharjoittelun vaikutus Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden neuropsykiatrisiin oireisiin.

32. N.M. Perttila, H. Öhman, T.E. Strandberg, H. Kautiainen, M. Raivio, M.-L. Laakkonen, N. Savikko, R.S. Tilvis, K.H. Pitkala. How do community-dwelling persons with Alzheimer Disease fall? Falls in the FINALEX study, Dement Geriatr Cogn Dis Extra. 2017 Jun 19;7(2):195-203. doi: 10.1159/000477394. eCollection 2017 May-Aug.
Miksi kotona asuvat Alzheimerin tautia sairastavat henkilöt kaatuilevat?

31. N.M. Perttila , H. Öhman, T.E. Strandberg, H. Kautiainen, M. Raivio, M.-L. Laakkonen, N. Savikko, R.S. Tilvis, K.H. Pitkala Severity of frailty and the outcome of exercise intervention among participants with Alzheimer disease: A sub-group analysis of a randomized controlled trial. European Geriatric Medicine, Vol. 7, Issue 2, p117–121 Published online: January 21, 2016.
Liikunnan vaikutus haurailla Alzheimerin tautia sairastavilla henkilöillä.

30. Potentially severe drug-drug interactions among older people and associations in assisted living facilities in Finland: a cross-sectional study. Teramura-Grönblad M, Raivio M, Savikko N, Muurinen S, Soini H, Suominen M, Pitkälä K. Scand J Prim Health Care. 2016 Jul 18:1-8. [Epub ahead of print]
Vakavien lääkeyhteisvaikutusten määrä ja assosiaatioita iäkkäillä palvelutalossa asuvilla henkilöillä.

29. Effects of Exercise on Functional Performance and Fall Rate in Subjects with Mild or Advanced Alzheimer's Disease: Secondary Analyses of a Randomized Controlled Study. Öhman H, Savikko N, Strandberg T, Kautiainen H, Raivio M, Laakkonen ML, Tilvis R, Pitkälä KH. Dement Geriatr Cogn Disord. 2016;41(3-4):233-41. doi: 10.1159/000445712. Epub 2016 May 10.
Liikunnan vaikutus toimintakykyyn ja kaatumisiin Alzheimerin tautia sairastavilla henkilöillä.

28. Effects of Exercise on Cognition: The Finnish Alzheimer Disease Exercise Trial: A Randomized, Controlled Trial. Öhman H, Savikko N, Strandberg TE, Kautiainen H, Raivio MM, Laakkonen ML, Tilvis R, Pitkälä KH. J Am Geriatr Soc. 2016 Apr;64(4):731-8. doi: 10.1111/jgs.14059. Epub 2016 Apr 1.
Liikunnan vaikutus kognitioon eli tiedonkäsittelyyn Alzheimerin tautia sairastavilla henkilöillä.

27. Severity of frailty and the outcome of exercise intervention among participants with Alzheimer disease: A sub-group analysis of a randomized controlled trial. Perttilä, N.Ohman, H.Strandberg, T. E.Kautiainen, H.Raivio, M.Laakkonen, M. -L.Savikko, N., Tilvis, R. S. & Pitkala, K. H. huhtikuuta 2016 julkaisussa : European Geriatric Medicine. 7, 2, s. 117-121 
Liikuntaharjoittelun vaikutus ja haurauden aste Alzheimerin tautia sairastavilla henkilöillä.

26. Alcohol use and happiness among retired Finns living in Spain compared to those in Finland. Raivio, M.Kautiainen, H.Immonen, S. & Pitkala, K. helmikuuta 2016 julkaisussa: European Geriatric Medicine. 7, 1, s. 3-7.
Alkoholinkäyttö ja onnellisuus Espanjassa asuvilla suomalaiseläkeläisillä verrattuna Suomessa asuviin.

25. Psychological well-being of spousal caregivers of persons with Alzheimer's disease and associated factors. Original Research Article. M.M. Raivio, M.-L. Laakkonen, K.H. Pitkälä. European Geriatric Medicine, Volume 6, Issue 2, April 2015, Pages 128-133
Alzheimer-potilaiden omaishoitajien psyykkinen hyvinvointi ja siihen liittyvät tekijät.

24. Caregivers' male gender is associated with poor nutrient Intake in AD families (NuAD-Trial). Puranen TM, Pietila SE, Pitkala KH, Kautiainen H, Raivio M, Eloniemi-Sulkava U, Jyvakorpi SK, Suominen M. J Nutr Health Aging. 2014 Jul;18(7):672-6. doi: 10.1007/s12603-014-0448-x.
Omaishoitajien miessukupuolen assosiaatio heikkoon ravitsemukseen omaishoitajaperheissä.

23. Is life happier for Finnish elderly living in Spain? M. Raivio, R. Tilvis, M.L. Laakkonen, M. Björkman, S. Immonen, T. Strandberg, K. Pitkälä. European Geriatric Medicine, Volume 4, Supplement 1, September 2013, Pages S18-S19
Onko elämä onnellisempaa suomalaisille ikääntyneille, jotka asuvat Espanjassa? Kongressiabstrakti.

22. Effectiveness and costs of intensive exercise intervention on Alzheimer's patients – A randomized, controlled trial. K.H. Pitkala, M.M. Raivio, M.L. Laakkonen, R.S. Tilvis, N. Savikko, H. Kautiainen, T.E. Strandberg. European Geriatric Medicine, Volume 4, Supplement 1, September 2013, Page S8
Alzheimer-potilaiden liikunta­tutkimuksen teho ja kustannukset. Kongressi­abstrakti.

21. Effects of the Finnish Alzheimer disease exercise trial (FINALEX): a randomized controlled trial.Pitkälä KH, Pöysti MM, Laakkonen ML, Tilvis RS, Savikko N, Kautiainen H, Strandberg TE. JAMA Intern Med. 2013 May 27;173(10):894-901. doi: 10.1001/jamainternmed.2013.359.
Alzheimer-potilaiden liikunta­tutkimuksen lopputulokset. 

20. Efficacy of physical exercise intervention on mobility and physical functioning in older people with dementia: a systematic review. Pitkälä K, Savikko N, Poysti M, Strandberg T, Laakkonen ML. Exp Gerontol. 2013 Jan;48(1):85-93. doi: 10.1016/j.exger.2012.08.008. Epub 2012 Aug 31. Review.
Systemaattinen katsaus liikuntaharjoittelun vaikutuksesta iäkkäiden muistisairaiden henkilöiden liikunta- ja toimintakykyyn.

19. Gender differences in dementia spousal caregiving. Pöysti MM, Laakkonen ML, Strandberg T, Savikko N, Tilvis RS, Eloniemi-Sulkava U, Pitkälä KH. Int J Alzheimers Dis. 2012;2012:162960. doi: 10.1155/2012/162960. Epub 2012 Sep 30. PMID: 23056990. Free PMC Article
Sukupuolieroja suhtautumisessa omaishoitajuuteen muistisairaiden potilaiden omaishoitajien kesken.

18. Efficacy of physical exercise intervention on mobility and physical functioning in older people with dementia: a systematic review. Pitkälä K, Savikko N, Poysti M, Strandberg T, Laakkonen ML. Exp Gerontol. 2013 Jan;48(1):85-93. doi: 10.1016/j.exger.2012.08.008. Epub 2012 Aug 31. Review.
Katsausartikkeli liikuntakuntoutuksen tehosta muistisairaiden potilaiden liikkuvuuteen ja fyysiseen toimintakykyyn.

17. Risk of death associated with use of PPIs in three cohorts of institutionalized older people in Finland. Teramura-Grönblad M, Bell JS, Pöysti MM, Strandberg TE, Laurila JV, Tilvis RS, Soini H, Pitkälä KH. J Am Med Dir Assoc. 2012 Jun;13(5):488.e9-13. doi: 10.1016/j.jamda.2012.03.003. Epub 2012 Apr 6.
Vatsahappolääkkeiden käytön assosi­aatiosta kuolleisuuteen suomalaisilla ikääntyneillä.

16. Anticholinergic drugs and their effects on delirium and mortality in the elderly. Luukkanen MJ, Uusvaara J, Laurila JV, Strandberg TE, Raivio MM, Tilvis RS, Pitkälä KH. Dement Geriatr Cogn Dis Extra. 2011 Jan;1(1):43-50. doi: 10.1159/000322883. Epub 2011 Jan 19. PMID:22163232. Free PMC Article
Antikolinergisten lääkkeiden vaikutuksesta iäkkäiden potilaiden sekavuustilaan ja kuolleisuuteen.

15. Alzheimer's patients' spouses critiques of the support services. Raivio MM, Laakkonen ML, Pitkälä KH. ISRN Nurs. 2011;2011:943059. doi: 10.5402/2011/943059. Epub 2011 Jun 8.PMID: 21994898. Free PMC Article
Alzheimer-potilaiden omaishoitajien kritiikkiä kunnallista palvelu­järjestelmää kohtaan.

14. Exercise rehabilitation on home-dwelling patients with Alzheimer disease: A randomized, controlled trial. Baseline findings and feasibility K. H. Pitkala, M. M. Raivio,  M.-L. Laakkonen,  R. S. Tilvis,  H. Kautiainen,  T. E. Strandberg. European geriatric medicine 12/2011; 2(6):338-343.
Kotona asuvien Alzheimer-potilaiden liikunta­tutkimuksen löydöksiä tutkimuksen alkuvaiheessa.

13. Update on current care guidelines. The diagnosis and medical treatment of memory disorders. Suhonen J, Pirttilä T, Erkinjuntti T, Koponen H, Makkonen M, Puurunen M, Raivio M, Rinne J, Rosenvall A, Strandberg T, Vanninen R, Vataja R; Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin,; Societas Gerontologica Fennican; Suomen Neurologisen Yhdistyksen; Suomen Psykogeriatrisen Yhdistyksen; Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen Asettama Työryhmä. Duodecim. 2010;126(18):2167-8. Finnish.
Muisti­sairauksien Käypä hoito -suositus v.2010.

12. Exercise rehabilitation on home-dwelling patients with Alzheimer's disease--a randomized, controlled trial. Study protocol. Pitkala KH, Raivio MM, Laakkonen ML, Tilvis RS, Kautiainen H, Strandberg TE. Trials. 2010 Oct 6;11:92. doi: 10.1186/1745-6215-11-92. PMID: 20925948. Free PMC Article
Kotona asuvien Alzheimer-potilaiden liikuntatutkimus. Tutkimus­protokolla.

11. The use of legal guardians and financial powers of attorney among home-dwellers with Alzheimer's disease living with their spousal caregivers. Raivio MM, Mäki-Petäjä-Leinonen AP, Laakkonen ML, Tilvis RS, Pitkälä KH. J Med Ethics. 2008 Dec;34(12):882-6.
Edunvalvonnan ja pankkivaltuutuksen käyttö kotona asuvien Alzheimer-potilaiden ja heidän omaishoitajiensa kesken.

10. Safety and efficacy of galantamine (Reminyl) in severe Alzheimer's disease (the SERAD study): a randomised, placebo-controlled, double-blind trial. Burns A, Bernabei R, Bullock R, Cruz Jentoft AJ, Frölich L, Hock C, Raivio M, Triau E, Vandewoude M, Wimo A, Came E, Van Baelen B, Hammond GL, van Oene JC, Schwalen S. Lancet Neurol. 2009 Jan;8(1):39-47. doi: 10.1016/S1474-4422(08)70261-8. Epub 2008 Nov 29.
Galantamiinin (Reminyl) turvallisuus ja teho vaikean Alzheimerin taudin hoidossa.

9. Disclosure of dementia diagnosis and the need for advance care planning in individuals with Alzheimer's disease. Laakkonen ML, Raivio MM, Eloniemi-Sulkava U, Tilvis RS, Pitkälä KH, Pitkälä KH. J Am Geriatr Soc. 2008 Nov;56(11):2156-7. doi: 10.1111/j.1532-5415.2008.01987.x. No abstract available.
Alzheimer-diagnoosin asettaminen ja elämän loppuvaiheen suunnittelu Alzheimerin tautia sairastavilla.

8.How do elderly spouse care givers of people with Alzheimer disease experience the disclosure of dementia diagnosis and subsequent care? Laakkonen ML, Raivio MM, Eloniemi-Sulkava U, Saarenheimo M, Pietilä M, Tilvis RS, Pitkälä KH. J Med Ethics. 2008 Jun;34(6):427-30. 
Miten Alzheimerin tautia sairastavien omaishoitajapuolisot kokevat muistisairausdiagnoosin asettamisen ja sairauden hoidon?

7. How do officially organized services meet the needs of elderly caregivers and their spouses with Alzheimer's disease? Raivio M, Eloniemi-Sulkava U, Laakkonen ML, Saarenheimo M, Pietilä M, Tilvis R, Pitkälä K. Am J Alzheimers Dis Other Demen. 2007 Oct-Nov;22(5):360-8.
Miten kunnalliset vanhuspalvelut täyttävät omaishoitajien ja heidän muistisairaiden puolisoidensa toiveet?

6. The Association of Antipsychotics with Mortality Among Elderly Patients With Dementia.Minna M. Raivio, Timo E. Strandberg, Reijo S. Tilvis, Jouko V. Laurila, Kaisu H. PitkäläThe American Journal of Geriatric Psychiatry, Volume 15, Issue 11, November 2007, Pages 984-985
Psykoosi­lääkkeiden käytön assosiaatiosta muisti­sairaiden potilaiden kuolleisuuteen.

5. Neither atypical nor conventional antipsychotics increase mortality or hospital admissions among elderly patients with dementia: a two-year prospective study. Raivio MM, Laurila JV, Strandberg TE, Tilvis RS, Pitkälä KH. Am J Geriatr Psychiatry. 2007 May;15(5):416-24.
Vanhojen ja uusien psykoosi­lääkkeiden merkityksestä muistisairaiden potilaiden kuolleisuuteen tai sairaalaan joutumisiin.

4.Vanhuksen lääkehoidon karikoita. Pitkälä K, Hosia-Randell H, Raivio M, Savikko N, Strandberg T. Duodecim. 2006;122(12):1503-12. Finnish. No abstract available.
Ikääntyneitten lääkehoidosta.

3. Use of inappropriate medications and their prognostic significance among in-hospital and nursing home patients with and without dementia in Finland. Raivio MM, Laurila JV, Strandberg TE, Tilvis RS, Pitkälä KH.Drugs Aging. 2006;23(4):333-43.
Sopimattomista lääkkeistä ja niiden merkityksestä muistisairaus­potilaiden ennusteeseen.

2. Psychotropic medication and stroke outcome. Raivio MM, Laurila JV, Strandberg TE, Tilvis RS, Pitkälä KH. Am J Psychiatry. 2005 May;162(5):1027; author reply 1027-8. No abstract available.
Psykoosi­lääkityksestä ja aivohalvaus­riskistä.

1. Rehabilitation Outcome in Hip-Fracture: Impact of Weight-Bearing Restriction–A Preliminary Investigation. Minna Raivio, Olli Korkala, Kaisu Pitkälä, Reijo Tilvis
Physical & Occupational Therapy in Geriatrics Jan 2005, Vol. 22, No. 4, Pages 1-9: 1-9
Lonkka­murtuman kuntoutuksesta muistisairailla.

Kysy lisää geriatrian erikois­lääkäriltä – katso tarkemmat yhteystiedot.