Ikäänny arvokkaasti asiantuntevissa käsissä
- huolehdi itsestäsi ajoissa

Palvelut

Geriatria on ikääntyneen henkilön sairauksien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta kokonaisvaltaisesti. Pitkien (60 min) vastaanottoaikojen aikana on mahdollista käydä kaikki sairaudet ja lääkitykset läpi samalla kertaa ja suunnitella yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma, mikä tukee hoidon ja kuntoutuksen jatkuvuutta.

Omaiset ja läheiset ovat sairastuneen tärkein tuki. Ilman heitä hoito ei voi toteutua toivotulla tavalla. Siksi he ovat aina tervetulleita mukaan vastaanotolle.

Katso yhteystiedot »