Ikäänny arvokkaasti asiantuntevissa käsissä
- huolehdi itsestäsi ajoissa

Mahdollisuus omaan, pysyvään erikoislääkäriin

Minna Maria Raivio
LT, Geriatrian erikoislääkäri ja dosentti (Helsingin yliopisto)
Muistisairauksien erityispätevyys

Muistisairauksien Käypä hoito-asiantuntijatyöryhmän jäsen 2006-
Alzheimer-tutkimusseuran hallituksen jäsen

Helsingin Yliopiston Dosenttiyhdistyksen hallituksen jäsen 2018-

Finngen Neurologisten sairauksien asiantuntijafoorumin jäsen 2018-
Suomen Geriatrit ry:n hallituksen jäsen 2014-2017
Zonta Internationalin jäsen

Dr. Geri Oy
Y-tunnus 237686-4
Helsinki