MÖJLIGHET TILL EN EGEN, FAST SPECIALLÄKARE

Minna Maria Raivio
MD, Specialläkare inom geriatrik och docent (Helsingfors universitet)
Specialkompetens inom minnessjukdomar

Medlem i expertarbetsgruppen God medicinsk praxis vid minnessjukdomar
Styrelsemedlem i Sällskapet för Alzheimer Forskning
Styrelsemedlem i Suomen Geriatrit ry 2014–2017
Medlem av Zonta International

Dr. Geri Oy
FO-nummer 237686-4
Helsingfors