HJÄRNHÄLSA

Hjärnhälsan avgör i sista hand vår livskvalitet. Den består av vårt fysiska, psykiska, sociala och näringsmässiga välmående. Motion i olika former främjar funktionsförmågan under hela livet. Du kan få personlig rådgivning av din läkare i dessa frågor.

Se närmare kontaktuppgifter eller boka direkt tid till mottagningen här.