KÖRKORT FÖR ÄLDRE

Körhälsa är ett omfattande ämne, både vad gäller personens egen livsledning och den allmänna trafiksäkerheten. Vissa sjukdomar eller olämpliga mediciner kan påverka en äldre persons körhälsa. Under professionell vård kan man ingripa i dessa situationer redan innan körförmågan har försvagats.

trafi logo

Mer information hittar du på Trafis webbsidor.

Här ser du geriatriker Minna Raivios detaljerade kontaktuppgifter och bokar tid till hennes mottagning.