Mahdollisuus omaan, pysyvään erikoislääkäriin

Minna Maria Raivio
LT, Geriatrian erikoislääkäri ja dosentti (Helsingin yliopisto)
Muistisairauksien erityispätevyys

Muistisairauksien Käypä hoito-asiantuntijatyöryhmän jäsen ja asiantuntija 2006- edelleen
Alzheimer-tutkimusseuran hallituksen jäsen 2013-2020

Suomen Geriatrit ry:n hallituksen jäsen 2014-2017

Suomen Aivot ry hallituksen jäsen 2015-2017

Finngen Alzheimerin taudin asiantuntijafoorumin jäsen 2018- edelleen

Helsingin Yliopiston Dosenttiyhdistyksen hallituksen jäsen 2018-2023

4 aikuista omaa lasta, 3 lastenlasta, 7 suomalaista kummilasta, 5 sponsorikummilasta

Dr. Geri Oy
Y-tunnus 237686-4
Helsinki